Omschrijving

"Wijnhuis Steur" Bijzonder woon je zeker in dit voormalig wijnpakhuis in de gezellige binnenstad van Maassluis. Dit vrijstaande enorme pand is allesbehalve hedendaags en staat aan de karakteristieke grachten. Het industriële pand is ooit gebouwd voor de Gebroeders Steur en leende zich jaren als entrepot en handelsgebouw voor hun wijnimport. Naast dit historische woonhuis is er ook een koetshuis en bijgebouw ontwikkeld dat voor diverse...
Lees verder

Direct contact opnemen

Direct contact opnemen

Voor meer informatie over dit object kunt u contact met ons opnemen.

Status
Verkocht
Soort object
Woonhuis
Woonoppervlakte
729 m2
Prijs
€ 1.800.000,- k.k.
Bouwjaar
1920
Aantal kamers
9
Perceel
961 m2

Deel op: 

“Wijnhuis Steur”
Bijzonder woon je zeker in dit voormalig wijnpakhuis in de gezellige binnenstad van Maassluis. Dit vrijstaande enorme pand is allesbehalve hedendaags en staat aan de karakteristieke grachten. Het industriële pand is ooit gebouwd voor de Gebroeders Steur en leende zich jaren als entrepot en handelsgebouw voor hun wijnimport. Naast dit historische woonhuis is er ook een koetshuis en bijgebouw ontwikkeld dat voor diverse doeleinden kan worden gebruikt.

Wonen aan de grachten van Maassluis betekent ook een eigen ligplaats pal voor de deur. Vaar door de stad en ervaar Maassluis vanaf het water. Maar ook lopend ben je met 5 minuten bij de gezellige restaurants en terrassen van dit historische stadscentrum.

Showroom/Kantoor
De wijnvaten hebben plaatsgemaakt voor een 250m2 strakke ruimte. Het gehele pand is kortgeleden volledig gerenoveerd waardoor op de begane grond een werkruimte annex showroom is ontstaan. Deze is voorzien van vloerverwarming die thermostatisch in te stellen is. Wat overigens per vertrek in het gehele pand is doorgetrokken. De lang gerekte ramen met dubbele beglazing zorgen voor prettige lichtinval waardoor je hier een fijne werkruimte kunt creëren. De oude stalen fabriekskozijnen geven een industriële doch creatieve sfeer. Naast een extra keuken zijn er 2 toiletten gecreëerd. De showroom is flexibel in te delen, geheel naar jouw wensen.

Tuin
Vanuit deze ruimte loop je naar de lagergelegen tuin welke ook recent is aangelegd. Vertoef hier lange avonden met familie en vrienden en geniet van de privacy die je hier hebt. Om de voormalige bestemming in ere te houden is er een ruime druivenkas in de tuin geplaatst. Met ranken van tientallen jaren oud kweek je hier je eigen druiven en is het zowel ‘s winters als ’s zomers een fijne plek om te borrelen. Aan beiden zijden van de woning ligt een grindpad.

Karakteristieke loft van totaal 320m2
Via de hal met trap kom je op de eerste verdieping waar een ruimte van wederom 250m2 gelegen is. Hier is een grote moderne woonkeuken gecreëerd van 60m2, met een groot kookeiland met keramisch marmerlook blad. Ook hier is gebruik gemaakt van de oude stalen fabriekskozijnen waardoor je veel lichtinval hebt en uitzicht op het binnenplein en het tegenovergelegen koetshuis. Geniet van het uitzicht op je eigen tuin terwijl je kookt voor je familie en geniet ’s winters van een kop chocolademelk bij de gezellige houthaard.
Zodra je deze woonruimte betreedt ervaar je dat hier echt geleefd wordt. Alles is ingericht om optimaal te kunnen wonen en ontspannen. Er is bijvoorbeeld overal gekozen voor schuifdeuren en iedere ruimte is qua temperatuur separaat in te regelen. Aan ruimte geen gebrek, de centrale hal van 25 meter lang en 5 meter breed zorgt voor een verbinding tussen alle vertrekken, met een prachtige doorkijk van woonkeuken naar woonkamer en vice versa.
De ruime hal leent zich voor diverse doeleinden. Hier kan prima een thuiswerk plek gecreëerd worden of zoals nu een kinderspeelruimte. Of leer je kind fietsen op de grijs in visgraat gelegde PVC vloer. Ruimte genoeg! De houten balken en hoge nok zijn op deze verdieping overal behouden waardoor een industriële en ruimtelijke sfeer ontstaat. De elektrische dakramen over het hele dak kunnen op afstand geopend, verduisterd of gesloten worden.

Slaapvertrekken
Links van de keuken is de eerste ruime slaapkamer gesitueerd met een zeer moderne badkamer met douche. Een droom van iedere puber. Naast deze kamer ligt een gespiegelde versie van de ruime slaapkamer met eveneens een moderne badkamer. Met alleen al drie badkamers in de loft heb je nooit meer een rij in de ochtend voor het douchen! In de ruimte voor de badkamer is een apart toilet ingericht. Naast beiden slaapkamers is er op deze verdieping nog een derde slaapkamer gemaakt.

Living
Aan het einde van de lang gestrekte hal kijk je vanuit je luie stoel door de ruim drie meter hoge ramen naar buiten op de stadstuin. Door de hoge bomen en het vele groen heb je een optimaal gevoel van vrijheid en privacy midden in een stad. Ook is hier een tweede rookkanaal en schoorsteen aanwezig, een tweede haard is daarom eenvoudig te realiseren. Deze living is ruim en comfortabel.

Tweede verdieping
Op de tweede verdieping vind je de master bedroom die aanvoelt als een luxe hotelsuite met kastruimte, badkamer en suite en dubbele wasbakken. Ook in deze badkamer is gedacht aan comfort en luxe in optima forma. Deze is voorzien van een bad en een zeer royale doucheruimte met regendouche en koperen kranen, met een apart toilet.
Naast de slaapkamer bevindt zich een entresol welke volledig in te delen is naar eigen wensen. Ben je een boekenwurm en altijd gedroomd van je eigen bibliotheek? Of heb je een gezin met oudere kinderen die graag een eigen ruimte willen indelen met een lounge hoek en game voorzieningen?

Koetshuis
Normaliter zou dit voldoende woonruimte bieden voor ieder doorsnee gezin. Echter, heb je nog een volledig pand, in feite een tweede huis, ter beschikking aan de overzijde. Het koetshuis is volledig vernieuwd en heeft dezelfde strakke afwerking. Deze plek is ideaal voor bijvoorbeeld een praktijkruimte aan huis. De voorzijde heeft grote ramen en deuren die alle drie geopend kunnen worden richting het binnenplein. Via zowel een deur aan de buitenzijde als binnen heb je een doorgang naar de fitness/yoga ruimte waar je eventueel cliënten kunt behandelen. Of gebruik de ruimte voor fitness en kom tot innerlijke rust op de yoga mat. Relax hierna in de sfeervol ingerichte aparte wellness met eigen tweepersoons stoomdouche.

Gastenappartement
Het gastenappartement heeft een eigen ingang en bevindt zich aan het begin van de oprit. Naast de hal is hier een ruime bergruimte voor o.a. een wasmachine en droger. En wanneer je denkt dat dit het is? Met de trap naar boven vind je hier nog eens een volledig ingericht gastenverblijf met woonkamer, slaapruimte, apart toilet en luxe badkamer. Verhuur deze aan derden of gebruik de tweede woning voor familieleden van ver zodat ze altijd kunnen blijven overnachten.

Diverse natuurgebieden liggen in de buurt en veel jaarlijkse festiviteiten worden georganiseerd. Binnen 20 autominuten sta je met je voeten in het zand of zit je op het terras in hartje Rotterdam. Ervaar Maassluis, de charme van een kleinere stad met werkelijk alles binnen handbereik met een zee aan ruimte voor woon- en bedrijvigheid mogelijkheden.

Wij behartigen de belangen van de verkopende partij.
Neem uw eigen NVM aankoop servicemakelaar mee!

Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie.

_____________________________

“Sturgeon Winery”
You will certainly live in this former wine warehouse in the cozy city center of Maassluis. This detached enormous building is anything but contemporary and is located on the characteristic canals. The industrial building was once built for the Steur Brothers and for years lent itself as a warehouse and commercial building for their wine imports. In addition to this historic residence, a coach house and outbuilding have also been developed that can be used for various purposes.

Living on the canals of Maassluis also means having your own berth right in front of the door. Sail through the city and experience Maassluis from the water. But you can also walk to the cozy restaurants and terraces of this historic city center in 5 minutes.

Showroom/Office
The wine barrels have made way for a 250m2 sleek space. The entire building has recently been completely renovated, creating a workspace annex showroom on the ground floor. This is equipped with underfloor heating that can be set thermostatically. Which, by the way, is extended throughout the building per room. The elongated windows with double glazing provide pleasant light, allowing you to create a nice workspace here. The old steel factory windows give an industrial yet creative atmosphere. In addition to an extra kitchen, 2 toilets have been created. The showroom can be arranged flexibly, entirely according to your wishes.

Garden
From this room you walk to the lower garden, which was also recently landscaped. Spend long evenings here with family and friends and enjoy the privacy you have here. To honor the former destination, a spacious grape greenhouse has been placed in the garden. With vines that are decades old, you can grow your own grapes here and it is a nice place to have a drink in both winter and summer. There is a gravel path on both sides of the house.

Characteristic loft of a total of 320m2
Through the hall with stairs you reach the first floor where a space of 250m2 is located. A large modern kitchen of 60m2 has been created here, with a large cooking island with ceramic marble look top. Here too, the old steel factory frames have been used, so that you have a lot of light and a view of the courtyard and the coach house opposite. Enjoy the view of your own garden while you cook for your family and in winter enjoy a cup of chocolate milk by the cozy wood-burning fireplace.
As soon as you enter this living space you will experience that people really live here. Everything is designed for optimal living and relaxation. For example, sliding doors have been chosen everywhere and each room can be adjusted separately in terms of temperature. There is no shortage of space, the central hall of 25 meters long and 5 meters wide provides a connection between all rooms, with a beautiful view from kitchen to living room and vice versa.
The spacious hall is suitable for various purposes. Here you can easily create a home workplace or, like now, a children’s play area. Or teach your child to cycle on the gray PVC floor laid in herringbone. Enough space! The wooden beams and high ridge on this floor have been preserved throughout, creating an industrial and spatial atmosphere. The electric skylights over the entire roof can be opened, darkened or closed remotely.

Sleeping quarters
To the left of the kitchen is the first spacious bedroom with a very modern bathroom with shower. A dream of every teenager. Next to this room is a mirrored version of the spacious bedroom with also a modern bathroom. With three bathrooms in the loft alone, you’ll never have to queue in the morning for a shower! There is a separate toilet in the room in front of the bathroom. In addition to both bedrooms, a third bedroom has been created on this floor.

Living
At the end of the elongated hall, you can look out from your lazy chair through the three-meter high windows onto the city garden. The tall trees and the abundance of greenery give you an optimal feeling of freedom and privacy in the middle of a city. There is also a second flue and chimney here, so a second fireplace is easy to realize. This living room is spacious and comfortable.

Second floor
On the second floor you will find the master bedroom that feels like a luxury hotel suite with closet space, bathroom en suite and double sinks. Comfort and luxury have also been thought of in this bathroom. This has a bath and a very spacious shower room with rain shower and copper taps, with a separate toilet.
Next to the bedroom is a mezzanine which can be completely arranged according to your own wishes. Are you a bookworm and always dreamed of having your own library? Or do you have a family with older children who would like to organize their own space with a lounge corner and game facilities?

Coach house
Normally this would provide enough living space for any average family. However, you still have an entire building, in fact a second house, available on the other side. The coach house has been completely renovated and has the same sleek finish. This place is ideal for, for example, a practice room at home. The front has large windows and doors that can all be opened towards the courtyard. Through both a door on the outside and inside you have a passage to the fitness / yoga room where you can treat clients. Or use the space for fitness and find inner peace on the yoga mat. Then relax in the attractively furnished separate wellness area with its own double steam shower.

Guest apartment
The guest apartment has its own entrance and is located at the beginning of the driveway. Next to the hall there is a spacious storage space for, among other things, a washing machine and dryer. And when you think this is it? With the stairs up you will find another fully furnished guest house with living room, sleeping area, separate toilet and luxurious bathroom. Rent it out to third parties or use the second home for relatives from afar so that they can always stay overnight.

Several nature reserves are nearby and many annual festivities are organized. Within 20 minutes by car you can have your feet in the sand or sit on the terrace in the heart of Rotterdam. Experience Maassluis, the charm of a smaller city with everything within reach with a sea of ??space for residential and commercial opportunities.

We represent the interests of the selling party.
Bring your own NVM purchase service broker!

All information provided should be regarded as an invitation to make an offer or to enter into negotiations.
No rights can be derived from this property information.

Overdracht

Status
Verkocht
Vraagprijs
€ 1.800.000,- k.k.
Aanvaarding
In overleg

Bouwvorm

Soort object
Woonhuis
Bouwjaar
1920
Bouwvorm
Bestaande bouw
ligging
Aan water, In centrum, In woonwijk, Vrij uitzicht

Indeling

Woonoppervlakte
729 m2
Gebouwgebonden buitenruimte
0 m2
Externe bergruimte
0 m2
Inhoud
3.358 m3
Aantal kamers
9

Buitenruimte

Tuin
Tuin rondom

Parkeergelegenheid

Capaciteit
4
Voorzieningen
Verwarming, Elektra, Water

Dak

Soort dak
Zadeldak

Overig

Permanente bewoning
Ja
Onderhoud binnen
Goed tot uitstekend
Onderhoud buiten
Goed tot uitstekend
Huidig gebruik
Woonruimte
Huidige bestemming
Woonruimte

Voorzieningen

Voorzieningen
Mechanische ventilatie, alarminstallatie, Dakraam

Kadastrale gegevens